AMY ConsultantsR&D Grant Experts

התקשר אלינו 972-1-700-700-451+    דוא"ל: info@amy-consultants.com

מה נוכל לעשות עבור החברה שלכם

כיצד אנו יכולים לשרת את החברה שלך

  • לבנות עבורכם תכניות אסטרטגיות למימון המו"פ
  • לאתר עבורכם מקורות אופטימאליים לתמריצי מו"פ
  • לסייע לכם בהכנת הבקשות
  • ללוות קצה-לקצה את תהליך קבלת התמריצים וניצולם