AMY ConsultantsR&D Grant Experts

התקשר אלינו 972-1-700-700-451+    דוא"ל: info@amy-consultants.com

שתופי פעולה בינלאומיים

0

ממשלת ישראל חתמה בשנים האחרונות על הסכמי שיתוף פעולה טכנולוגיים תעשייתיים עם ממשלות רבות. מטרת שיתופי הפעולה למנף את הידע והיכולת הטכנולוגית והתעשייתית של חברות מקומיות, ליצור כר פורה לפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים תוך ניצול הידע הטכנולוגי וההנדסי של השותפות ולהוות מנוף שיווקי למוצרים המפותחים. קרא עוד >