AMY ConsultantsR&D Grant Experts

התקשר אלינו 972-1-700-700-451+    דוא"ל: info@amy-consultants.com

מה נוכל לעשות עבור החברה שלכם

כיצד אנו יכולים לשרת את החברה שלך

  • לבנות עבורכם תכניות אסטרטגיות למימון המו"פ
  • לאתר עבורכם מקורות אופטימאליים לתמריצי מו"פ
  • לסייע לכם בהכנת הבקשות
  • ללוות קצה-לקצה את תהליך קבלת התמריצים וניצולם

תמריצי מחקר ופיתוח

מגוון רחב של מקורות מימון עומד כיום לרשות חברות ישראליות המבקשות לקבל סיוע במימון פעילויות המו“פ שלהן.  לכל אחד ממקורות אלו יתרונות ומגבלות ייחודיים, המחייבים ניתוח מעמיק בטרם תחליט החברה איזה  מקור מימון מתאים לה ביותר במצב בו היא נמצאת.

מקורות המימון המקובלים כוללים

שתופי פעולה בינלאומיים

ממשלת ישראל חתמה בשנים האחרונות על הסכמי שיתוף פעולה טכנולוגיים תעשייתיים עם ממשלות רבות. מטרת שיתופי הפעולה למנף את הידע והיכולת הטכנולוגית והתעשייתית של חברות מקומיות, ליצור כר פורה לפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים תוך ניצול הידע הטכנולוגי וההנדסי של השותפות ולהוות מנוף שיווקי למוצרים המפותחים. קרא עוד >

תהליך העבודה

המסלול שעוברת חברה המבקשת לקבל תמריץ מו“פ כולל שלושה שלבים עיקריים:

  • הכנת הבקשה והגשתה.
  • פרק הזמן מהגשת הבקשה ועד לאישורה על ידי וועדת המחקר.
  • עבודה שוטפת ודיווחים לאחר אישור הבקשה.

קרא עוד >

מי אנחנו?

מאחורי השם .A.M.Y יועצים עומדים עמי גריבה, מיקה קודיש ויוסי קודיש, המביאים איש-איש בתחומו ניסיון מקצועי עשיר וידע רב-תחומי, אותו אנו מעמידים לרשות לקוחותינו. תחומי ההתמחות שלנו, המשלימים זה את זה, כוללים הכרות מעמיקה עם חוק המו"פ ויישומו וכן עם אספקטים עסקיים, כלכליים, ניהוליים וטכנולוגיים של חברות ושל פיתוח בו הן עוסקות.

קרא עוד >